NISSAN

 • สำหรับรถ NISSAN 4 WD / FRONTIER

  ด้านหน้าสตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์ยาว 892 มม. 27 มม.
  กันสะบัดพวงมาลัย
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0" ( นุ่ม) /1"-2"
  แหนบ 3 แผ่น
  บู้ชยูรีเทนหูแหนบ
 • สำหรับรถ NISSAN 2 WD

  ด้านหน้าโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์ยาว 892 มม. 27 มม.
  กันสะบัดพวงมาลัย
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0" ( นุ่ม) /1"-2"
  แหนบ 3+2
  บู้ชยูรีเทนหูแหนบ
 • สำหรับรถ NISSAN TERRANO II

  ด้านหน้าโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  ทอร์ชั่นบาร์
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบ 3+2
  คอล์ยสปริงหลัง สูงขึ้น 20 มม.