สำหรับรถ MITSUBISHI PAJERO SPORT

 • สำหรับรถ MITSUBISHI PAJERO SPORT

  ด้านหน้าสตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า โหลด/Standard/ยกสูง
  ด้านหลังโช้คหลัง
  คอล์ยสปริงหลัง โหลด/สแตนดาส/ยกสูง
  คอล์ยสปริงสำหรับรถติดแก๊ส
  อุปกรณ์เสริมชุดโช้คกันสะบัดพวงมาลัย
  ยูเรเทนกันกระแทก ( สำหรับรถโหลด)

สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON

 • สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON 4 WD / TRITON PLUS

  ด้านหน้าสตรัทปรับเกลียวหน้า ช่วงล่าง STD. / ยก ( นุ่มหนึบ)
  คอล์ยสปริงหน้าSTD. / ยก 30 มม.
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 • สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON 2 WD

  ด้านหน้าสตรัทปรับเกลียวหน้า ช่วงล่าง STD./โหลด /ยก
  คอล์ยสปริงหน้าโหลด. / ยก 30 มม.
  ด้านหลังสตรัทปรับเกลียวหน้า ช่วงล่าง STD./โหลด /ยก
  แหนบหลัง STD. หรือ ยก 30 มม.
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ