สำหรับรถ New MAZDA BT-50 2WD,4WD

 • สำหรับรถ New MAZDA BT-50 2WD,4WD

  ด้านหน้าสตรัทปรับเกลียวหน้าใช้กับช่วงล่างสูง0"-2"
  คอล์ยสปริงหน้า สแตนดาส/ยกสูง 2" - 3"
  ลูกหมากปีกนก (กรณียกสูง 2" ขึ้นไป)
  ด้านหลังโช้คหลังความสูง สแตนดาส/1"-2" / ยกสูง 3"
  แหนบหลังสำหรับรุ่น 2 ประตู /4 ประตู
  บูชยูเรเทนหูแหนบ
  อุปกรณ์เสริมชุดโช้คกันสะบัดพวงมาลัย ด้าน LH -RH

สำหรับรถ MAZDA 4 WD

 • สำหรับรถ MAZDA 4 WD

  ด้านหน้าโช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0"-2
  ทอร์ชั่นบาร์นุ่มนวล / หนึบ
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 • สำหรับรถ MAZDA 2 WD

  ด้านหน้าโช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0"-2
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-1"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ
 • สำหรับรถ MAZDA BT-50 4 WD / FORD DURATORQUE / FORD HIRIDER

  ด้านหน้าโช้คหน้าใช้กับช่วงล่าง 0"-2
  ทอร์ชั่นบาร์
  ด้านหลังโช้คใช้กับช่วงล่างสูง 0"-2"
  แหนบหลัง
  บู้ชยูเรเทนหูแหนบ